Teoria zagłuszanej grupy Kramarae

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: Współczesne teorie...
...przystosowania K. Davis i W. Moore – teoria uwarstwienia. Perspektywa funkcjonalna Hirokawy i Gourana. Teorie systemowe: P. Watzlawick – podejście systemowo-pragmatyczne. K. Weick – teoria systemów informacyjnych. 2.Teorie konfliktu. Konflikt według R. Dahrendorfa i L. A. Cosera. Koncepcje Szkoły Frankfurckiej. Badania kulturowe S.Halla. Teoria punktu widzenia Harding i Wood. Teoria zagłuszanej grupy Kramarae. 3.Teorie wymiany społecznej. Utylitaryzm, funkcjonalizm i behawioryzm jako korzenie teorii wymiany. Teorie G. Homansa i P. Blaua. Zasada wzajemności u podłoża współczesnych teorii wymiany: koncepcje A. W. Gouldnera i C. Levi-Straussa. Wymiana transakcyjna E. Berne’a. Teoria penetracji społecznej Altmana i Taylora. Teorie zasobów. Teoria równości J. S....
Źródło: bibaintegracyjna.fora.pl/a/a,171.html