teoria wychowania obronnego

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: Pedagogoika - opracowanie pojęć
...6) teoria kształcenia ustawicznego 7) pedag. dorosłych (andragogika) 8) pedag. specjalna (rewalidacyjna, resocjalizacyjna,rehabilitacyjna) III Dyscypliny ped. odpowiadające głównym obszarom działalności człowieka: 1) ped. społeczna (opiekuńcza, socjalna) 2) ped. kulturalno-oświatowa 3) ped. pracy (kształc. przedzawodowe, zawodowe, doskonalenie zawod.) 4) ped. zdrowia 5) teoria wychowania technicznego 6) teoria wychowania obronnego 7) ped. czasu wolnego i rekreacji IV Dyscypiny pomocnicze i pogranicza: 1) ped. porównawcza systemów oświaty 2) pedeutologia (dobór i kształcenie n-li, badanie osobowości n-li) 3) polityka oświaty 4) ekonomika oświaty 5) organizowanie oświaty i wychowania 6) filozofia wychowania 7) socjologia wychania 8)informatyka i cybernetyka edukacyjna 9) gerontologia pedagogiczna (ludzi...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6848