Teoria pasmowa ciała stałego

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: Szybkość migawki - w aparatach cyfrowych?!
...i właśnie te elektrony są zliczane w momencie zaprzestania "bombardowania" fotonami stan przewodzenia półprzewodnika powraca do normy - żadnej kumulacji ładunków FOTOELEKTRYCZNE ZJAWISKO, zjawisko występujące w ciałach pod wpływem światła, związane z przekazywaniem energii fotonów pojedynczym elektronom. Jeśli pochłonięcie fotonów powoduje przejście elektronów z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa ( pasmowa teoria ciała stałego) i zwiększenie koncentracji nośników prądu (elektronów i dziur), zjawisko jest zwane zjawiskiem fotoelektrycznym wewnętrznym i przejawia się bądź w zwiększeniu przewodnictwa półprzewodnika lub dielektryka (fotoprzewodnictwo), bądź w powstaniu siły elektromotorycznej np. na złączu 2 półprzewodników lub półprzewodnika z metalem (fotowoltaiczne zjawisko). Jeśli energia fotonu jest...
Źródło: swiatobrazu.pl/forumfoto/viewtopic.php?t=3659Temat: Szybkość migawki - w aparatach cyfrowych?!
...elektr.) jest zawarty w przedziale 10–4–108 Ω · m, a więc jest większy niż metali, a mniejszy niż dielektryków. Cechą charakterystyczną półprzewodników jest silna zależność przewodnictwa elektr. od warunków zewn. (temperatury, napromieniowania, pól elektr. i in.), przy czym (odwrotnie niż w przypadku metali) przewodnictwo półprzewodników rośnie ze wzrostem temperatury. Według pasmowej teorii ciała stałego w temp. 0 K pasmo walencyjne półprzewodników jest całkowicie wypełnione elektronami i pole elektr. nie może zmienić ani położenia, ani pędu poszczególnych elektronów, a więc wywołać przepływu prądu elektr.; aby elektron mógł uczestniczyć w przepływie prądu, musi zostać przeniesiony do pasma przewodnictwa (następnego pasma pustego lub niecałkowicie zapełnionego), oddzielonego od pasma...
Źródło: swiatobrazu.pl/forumfoto/viewtopic.php?t=3659