Teoria arbitrażu cenowego

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: : Teoria Wyceny Akcji
...wewnętrzna jest większa od ceny rynkowej, to kupuj. Jeżeli wartość wewnętrzna jest mniejsza od ceny rynkowej, to nie kupuj. Jednakże, podejście klasyczne ma jedną poważną wadę. Trzeba oszacować wymaganą stopę zwrotu. Istnieje kilka metod, przy pomocy których można to zrobić. Najpopularniejsze i najczęściej stosowane opierają się na jednej z dwóch teorii: * CAPM (Model Wyceny Aktywów Kapitałowych) lub * APT ( Teoria Arbitrażu Cenowego). Problem polega na tym, że istnieją poważne kontrowersje co do praktycznej użyteczności tychże teorii. Wielu ekonomistów uważa je za nieweryfikowalne i przez to niepraktyczne. A to dlatego, że ich założenia nigdy nie mogą być spełnione w realnym świecie. Mimo to, z braku alternatywy, oba modele cały czas są stosowane. Podejście alternatywne nie wymaga szacowania wymaganej stopy zwrotu....
Źródło: forum.iflex.pl/viewtopic.php?t=239Temat: Zarządzanie ryzykiem bankowym
...nowoczesna teoria portfelowa, mean variance. W 1958 roku powstała teoria nieistotności struktury kapitału, indifference theory. Na początku lat sześćdziesiątych powstała teoria preferencji zależnych od stanu rzeczy, state preference theory. Na początku lat siedemdziesiątych powstał model wyceny aktywów kapitałowych CAPM, capital asset pricing model. W 1973 roku powstał model wyceny opcji, options pricing model. W 1976 roku powstała teoria arbitrażu cenowego, arbitrage pricing theory. W 1977 roku powstał tzw. problem niedoinwestowania, underinvestment problem. W 1979 roku powstał dwumianowy model wyceny opcji, binomial option pricing model. W 1993 roku powstała ramowa koncepcja zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem hedgingu.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1137