Teodor Morawski

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: Aleja Chwały - Olszynka Grochowska 25.02.1831r. Warszawa
...Narodowemu Tablica granit polerowany, napis: W hołdzie Rządowi Narodowemu Marszałkowi Sejmu Bohaterom wojny Polsko - Rosyjskiej 1830 - 1831 Zesłańcom i męczennikom Spisku Syberyjskiego Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, Wincentemu Niemojewskiemu, Joachimowi Lelewelowi, Władysławowi Tomaszowi Ostrowskiemu, Romanowi Sołtykowi, Stanisławowi Barzykowskiemu, Bonawenturze Niemojewskiemu, Janowi Ledochowskiemu, Julianowi Niemcewiczowi, Teodorowi Morawskiemu, Walentemu Józefowi Zwierkowskiemu, ks. Henrykowi Sierocińskiemu, Franciszkowi Szokalskiemu, Wincentemu Migurskiemu, Krąg Pamięci Narodowej Stefan Andrzej Arkadiusz Sławomir Melakowie, Jan Waś, Lesław Majewski, Waldemar Sikorski, Bogdan Minkowski. Luty 2009r 10. gen. Franciszka Sznajdego Tablica granit polerowany, napis: Pamięci gen. Franciszka Sznajdego uczestnika Kampanii Napoleońskiej i bitew pod...
Źródło: tradytor.pl/forum/viewtopic.php?t=3040Temat: Jestem Polakiem, wiec mam obowiazki polskie
...pod niemałym wpływem ojca, który nie tracił nadziei, że ‟Roman jeszcze niejedno zrobi dla Polski”. Jakoż w klasach wyższych wziął się do pracy: przykładał się nade wszystko do historii, łaciny i języka polskiego; znajdował czas i na korepetycje i na lekturę pozaszkolną: pochłaniał ‟Prawdę” i ‟Przegląd Tygodniowy”, dzieła Buckle’a, Drapera i Spencera oraz ‟Historię narodu polskiego” Teodora Morawskiego. W klasie piątej założył ze swym kolegą, Władysławem Korotyńskim, tajne kółko uczniowskie pod nazwą ‟Strażnica”, ponieważ głównym jego zadaniem było strzec ducha polskiego przed rusyfikacją, a to za pomocą nauki języka polskiego, historii, geografii i literatury polskiej. Kółko pracowało pod przewodnictwem Dmowskiego; co niedziela odbywały się zebrania, na których członkowie czytywali...
Źródło: forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?t=427