Teodor Kubina

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: Polacy i ich odpowiedzialność za zagładę Żydów
...na karę infamii (kara na czci i honorze, a także pozbawienie praw publicznych, obywatelskich i honorowych). Gdy po zakończeniu działań wojennych powrócił do Polski prymas August Hlond (internowany przez Niemców w jednym z klasztorów), zdjął z zajmowanych stanowisk kościelnych kilku biskupów, których oskarżano o nadmierną służalczość i współpracę z okupantem. Byli wśród nich m.in. biskup łódzki Jasiński, bp częstochowski Teodor Kubina i właśnie bp Sokołowski. Ten ostatni przestał oficjalnie sprawować urząd ordynariusza diecezji podlaskiej 4 lipca 1946 r. Mimo usilnych starań, Sokołowski nie otrzymał żadnego stanowiska. Do śmierci, w dniu 11 listopada 1951 r., przebywał w Nowym Mieście i u swej rodziny w podwarszawskim Michalinie. Pochowany został na Bródnie w Warszawie. Byli denuncjatorzy i pośród Polaków pochodzenia żydowskiego, że wspomnę...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=7342Temat: Poczet proboszczów niegowonickich
...w parafii Wawrzeńczyce, Gnojno, Będzin i Mrzygłód. W 1908 r. został administratorem parafii Skarżyce, skąd w 1913 r. przeszedł na analogiczne stanowisko do parafii Strzegowa w dekanacie olkuskim. W dwa lata później został administratorem parafia Potok w dekanacie stopnickim. W dniu 26 maja 1924 r. objął probostwo w Niegowonicach. Tutaj zastała go inkardynacja do nowo erygowanej diecezji częstochowskiej. W dniu 10 września 1930 r. biskup Teodor Kubina mianował go proboszczem parafii Targoszyce, gdzie dał się poznać jako działacz oświatowy wspierając rozwój szkolnictwa i organizując wieczory literackie. Wydał w gwarze kieleckiej Legendy Polskie. W czasie okupacji hitlerowskiej był szykanowany przez Niemców, co spowodowało, iż 28 czerwca 1941 r. zrezygnował z probostwa. Przeniósł się do parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, gdzie duszpaterzował przy kościele...
Źródło: suus.daa.pl/forum/viewtopic.php?t=103


Temat: Kalendarium
...Chevrier, błogosławiony, francuski duchowny katolicki, założyciel Stowarzyszenia Kapłańskiego (zm. 1879) 1843 – Stanisław Teofil Rybicki, polski lekarz, filantrop (zm. 1920) 1844 – Anatole France, francuski pisarz, laureat Nagrody Nobla (zm. 1924) 1858 – Stanisław Barcewicz, polski skrzypek, dyrygent (zm. 1929) 1867 – Wilbur Wright, amerykański konstruktor samolotów, pilot (zm. 1912) 1880 – Teodor Kubina, polski duchowny katolicki, biskup częstochowski (zm. 1951) 1886 – Ernst Thälmann, niemiecki polityk, działacz komunistyczny (zm. 1944) 1889 – Sir Charles Chaplin, angielski aktor, reżyser filmowy (zm. 1977) 1894 – Jerzy Spława-Neyman, amerykański matematyk pochodzenia polskiego (zm. 1981) 1895 – Czesław Kaczmarek, polski duchowny katolicki, biskup kielecki (zm. 1963) 1896 –...
Źródło: 30.fora.pl/a/a,86.html


Temat: Górnośląskie Dni Dziedzictwa 2009
...godz. 8.40 Wycieczka rowerowa do Radiostacji Gliwice. Zbiórka pod wieżami szybowymi KWK Polska, ul. Wojska Polskiego 16c (KR „Przygoda” tel. 502 268 861) 26.09.2009 godz. 10:00 Wycieczka piesza. Trasa: Kościół św. Piotra i Pawła – kościół ewangelicki im. Jana Chrzciciela – teren dawnej Kopalni „Polska” – wieża wodna w Świętochłowicach. Zbiórka pod Kościołem św. Piotra i Pawła, ul. bpa Teodora Kubiny 10. Oprowadzający - Marian Piegza 27.09.2009 godz. 18.00 Referat „Chropaczów jakiego nie znamy” w kościele p.w. MB Różańcowej, ul. Armii Ludowej 11. Prelegentka - mgr Joanna Kubica 3.10.2009 godz. 10.00 Wycieczka piesza Lipiny – Chropaczów. Trasa: Pl. Słowiański – Stadion Naprzód Lipiny – Kościół p.w. MB Różańcowej. Zbiórka pod kościołem św. Augustyna w Lipinach, ul. dr...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=6811


Temat: Poczet proboszczów niegowonickich
...do szkoły początkowej. Później uczył się prywatnie. Przyjęty do drugiej klasy progimnazjum w Rypinie, po jej ukończeniu przeniósł się do państwowego gimnazjum klasycznego w Brodnicy i tam złożył egzamin dojrzałości w 1927 r. W tym samym 1927 r. został przyjęty do Częstochowskiego Seminarium Duchownego i na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po pięciu latach formacji seminaryjno-uniwersyteckiej Ksiądz Biskup Teodor Kubina dnia 29 czerwca 1932 r. udzielił mu na Jasnej Górze święceń kapłańskich. 30 listopada 1932 r. otrzymał na Uniwersytecie Jagiellońskim dyplom magistra teologii na podstawie pracy „Teodycea w psalmach”. Skierowany na studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie musiał je przerwać ze względów zdrowotnych. Podjął pracę duszpasterską w Diecezji nie porzucając jednak zainteresowań...
Źródło: suus.daa.pl/forum/viewtopic.php?t=103


Temat: Gross: Liczę na samooczyszczenie Polaków
...ochranę Protokołów Mędrców Syjonu funkcjonuje w antysemickich środowiskach. Przestudiowałem statystyki dotyczące kadr UB i okazało się, że przytłaczającą większość ubeków stanowili Polacy. Zapytam o prawdopodobnie najbardziej drażliwą sprawę poruszoną w książce. Czy podczas opisywanych przez pana wydarzeń Kościół katolicki zdał egzamin? Zupełnie nie. Piszę o tym otwarcie. Był jeden ważny biskup – Teodor Kubina z Częstochowy, który zrobił to, co trzeba było zrobić. Ogłosił, że oskarżenia o mord rytualny to wariactwo. Tymczasem inni biskupi tego nieszczęsnego Kubinę, który mówił rzeczy oczywiste i szlachetne, publicznie wzięli pod pręgierz! To bezprecedensowe, żeby biskupi – w czasie, gdy Kościół jest oblężony przez komunizm i kształtujący się stalinowski porządek – publicznie cenzurowali innego...
Źródło: haloooo.com/forum/viewtopic.php?t=1535


Temat: Poczet proboszczów niegowonickich
...Bogu dziękuję, że marzenia moje wkrótce staną się rzeczywistością” — pisał w swoim życiorysie. Przyjęty do Seminarium i zapisany na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego spędził w tych instytucjach pięć lat. Święcenia subdiakonatu otrzymał w kaplicy seminaryjnej w Krakowie 21 II 1932 r., diakonatu — na Jasnej Górze — 26 III 1932 r. W tym samym roku 29 czerwca otrzymał na Jasnej Górze z rąk biskupa Teodora Kubiny święcenia prez-biteratu. Jako wikariusz pracował kolejno: w Porąbce (1932—34), Brzeźnicy ,(1934—35), w Rudlicach (od 8 VII 1935 r. — 15 XI 1935), Ręcznie (1935—36), Kromołowie (1936—37), w parafii św. Józefa w Częstochowie (1937—39) i św. Rodziny w Częstochowie 1939—44). Pierwszą jego samodzielną placówką były Soborzyce, dokąd został skierowany jako...
Źródło: suus.daa.pl/forum/viewtopic.php?t=103


Temat: ZAPOMNIANI BOHATEROWIE "KAPELAN WYKLĘTY" cz.-1
...pierwsze śluby zakonne. Fotografia z początku lat 30. W Towarzystwie Jezusowym Po wybuchu wojny wyruszył na wschód wraz z innymi klerykami; w obliczu sowieckiej agresji i następujących po niej represjach powrócili do Starej Wsi, a więc na teren okupacji niemieckiej. W czasie wojny Władysław Gurgacz kontynuował studia filozoficzne w Nowym Sączu, a później, w Starej Wsi i Warszawie, studia teologiczne. W sierpniu 1942 r. z rąk bp. Teodora Kubiny przyjął na Jasnej Górze święcenia kapłańskie. Wiosną 1944 r. pogarszający się stan zdrowia zmusił go do opuszczenia Warszawy i powrotu do Starej Wsi – uratowało go to zapewne przed śmiercią w masakrze, jaką Niemcy przeprowadzili w warszawskim Kolegium Jezuitów w czasie Powstania. Pamiątkowa fotografia wykonana po Mszy Świętej prymicyjnej 6 IX 1942 r. Po kilku miesiącach spędzonych w Starej...
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,3898.html


Temat: Prasa kiedyś pisała...
Goniec Częstochowski z dnia 28.09.1932 roku donosił w dziale Kronika : ****** Uroczystości Gimnazjum Biskupiego w Wieluniu z udziałem J.E. ks.Biskupa dr Kubiny. W dniu 28 września b.r. w auli Gimnazjum Biskupiego w Wieluniu, przy ulicy Gaszyńskiej 21, o godzinie 7-ej wieczorem odbędzie się w obecności J.E. ks. dr Teodora Kubiny Biskupa Częstochowskiego inauguracyjne zebranie "Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum Biskupiego im Tadeusza Kościuszki w Wieluniu". Dnia 29 b.r. września J.E. odprawi uroczyste nabożeństwo szkolne w kościele Popijarskim o godz. 9- ej, po nabożeństwie uda się do Bursy dla uczniów Gimnazjum Biskupiego w Wieluniu, celem jej poświęcenia. O godzinie 11- ej na dziedzińcu szkolnym Jego Ekscelencja poświęci...
Źródło: historiawielunia.fora.pl/a/a,73.html


Temat: Wieluńska bursa
...urządzono bursę dla uczniów Gimnazjum im.Tadeusza Kościuszki i Szkoły Handlowej Polskiej Macierzy Szkolnej w prywatnym domu rodziny Głąbskich przy ul.Krakowskie Przedmieście. Została ona otwarta 2 I 1929 r. Miesięczny koszt pobytu ucznia w bursie kosztował 50 zł. W latach 30-tych, po przejęciu Gimnazjum im.Tadeusza Kościuszki przez kurię częstochowską, bursa początkowo zajmowała pomieszczenia przy sali gimnazjum. Za zgoda biskupa, Teodora Kubiny, sprzedano rozparcelowaną na działki łąkę należącą do parafii wieluńskiej, a za uzyskane pieniądze wzniesiono piętrowy budynek bursy przy ul. Henryka Sienkiewicza. Budynek ten uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku bombardowania miasta 1 IX 1939 r. Po II wojnie światowej, staraniem Zarządu Powiatowego Towarzystwa Burs i Stypendiów utworzono bursę dla młodzieży Liceum Pedagogicznego w pożydowskim budynku przy...
Źródło: historiawielunia.fora.pl/a/a,278.html


Temat: Kalendarium
...pisarka (zm. 1890) 1825 - Antoni Chevrier, błogosławiony, francuski duchowny katolicki, założyciel Stowarzyszenia Kapłańskiego (zm. 1879) 1843 - Stanisław Teofil Rybicki, polski lekarz, filantrop (zm. 1920) 1844 - Anatole France, francuski pisarz, laureat Nagrody Nobla (zm. 1924) 1858 - Stanisław Barcewicz, polski skrzypek, dyrygent (zm. 1929) 1867 - Wilbur Wright, amerykański konstruktor samolotów, pilot (zm. 1912) 1880 - Teodor Kubina, polski duchowny katolicki, biskup częstochowski (zm. 1951) 1886 - Ernst Thälmann, niemiecki polityk, działacz komunistyczny (zm. 1944) 1889 - Sir Charlie Chaplin, angielski aktor, reżyser filmowy (zm. 1977) 1894 - Jerzy Spława-Neyman, amerykański matematyk pochodzenia polskiego (zm. 1981) 1895 - Czesław Kaczmarek, polski duchowny katolicki, biskup kielecki (zm. 1963) 1896 - Tristan Tzara, francuski poeta,...
Źródło: 30.fora.pl/a/a,86.html


Temat: Kalendarium
...Heinrich Gossen, niemiecki ekonomista (ur. 1810) 1874 - Aleksandr LĂźders, hrabia, rosyjski generał, namiestnik Królestwa Polskiego (ur. 1790) 1883 - Richard Wagner, niemiecki kompozytor (ur. 1813) 1893 - Wilhelm Czerwiński, polski kompozytor (ur. 1837) 1926 - Edmund Dalbor, polski duchowny katolicki, prymas Polski (ur. 1869) 1929 - Franz Oppenheim, niemiecki chemik (ur. 1852) 1950 - Rafael Sabatini, włoski pisarz (ur. 1875) 1951 - Teodor Kubina, polski duchowny katolicki, biskup częstochowski (ur. 1880) 1952 - Josephine Tey, angielska pisarka (ur. 1896) 1956 - Jan Łukasiewicz, polski logik, matematyk, minister (ur. 1878) 1963 - Bolesław Hryniewiecki, polski botanik, historyk botaniki, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego (ur. 1875) 1965 - Aleksander Polus, polski bokser (ur. 1914) 1968 - Mae Marsh, amerykańska aktorka (ur. 1895) 1969 - Kazimierz...
Źródło: 30.fora.pl/a/a,86.html


Temat: Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej
...Jerzego Imieli. Fundatorem było francuskie Towarzystwo Bezimienne Kopalń "Czeladź" oraz pracownicy kopalni "Czeladź". Kościół został poświęcony w 1924 roku przez ordynariusza kieleckiego ks. biskupa Augustyna Łosińskiego, a konsekrowany 1 września 1957 przez ks. biskupa Zdzisława Golińskiego ordynariusza częstochowskiego. Parafia Czeladź-Piaski została erygowana 21.03.1937 dekretem ks. biskupa dr Teodora Kubiny, ordynariusza częstochowskiego. Patronką parafii jest Matka Boska Bolesna. Odpust odbywa się w pierwszą niedzielę po 15 września. Pierwszym proboszczem był ksiądz Boratyński, a następnymi ks. Jerzy Imiela, w czasie okupacji ksiądz Rychlewski, potem ks. Marian Wróbel, od 25 grudnia 1948 roku ks. Stanisław Łopaciński, a następnie ks. Tadeusz Stępień. Ostatnim proboszczem był zmarły niedawno ks. Jan Ćwikła. Obecnie...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=1961


Temat: Poczet proboszczów niegowonickich
...się 25 grudnia 1910 r. w Jabłonce na Orawie. Rodzicami jego byli Karol i Karolina z d. Giądło. W Jabłonce ukończył szkołę podstawową, w Nowym Targu — gimnazjum. Egzamin dojrzałości złożył w 1931 r. W rok później wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze częstochowskiej z rąk Ks. Biskupa Teodora Kubiny dnia 20 czerwca 1937 r. Przez dwa lata pracował jako wikariusz parafii w Lgocie Wielkiej. 3 sierpnia 1939 r. przeniesiony został do Zawiercia. Tam został asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej na Okręg Zawierciański, a po II wojnie światowej jako wikariusz miał także zlecone nauczanie religii w Państwowym Gimnazjum i Liceum Żeńskim, w Gimnazjum Wieczorowym Żeńskim, w szkole powszechnej nr...
Źródło: suus.daa.pl/forum/viewtopic.php?t=103