Temperatury helowe

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat:
...Słońca sprawia, że helu tam przybywa, a wodoru ubywa. W miarę powstawania wewnątrz Słońca jądra helowego będzie ono wykazywało tendencję do kurczenia się. Po wyczerpaniu zasobów wodoru jądro helowe będzie się kurczyło nadal, bardzo silnie się rozgrzewając, przez co naruszona zostanie równowaga promienista. Na skutek tego otoczka jądra rozszerzy się, a jej temperatura spadnie i Słońce stanie się czerwonym olbrzymem. Kiedy w jądrze helowym temperatura przekroczy 100 000 000 K, zostanie zainicjowana przemiana helu w węgiel. Następnie prawdopodobnie dojdzie do tzw. rozbłysku helowego w otoczce jądra, po czym Słońce ponownie stanie się czerwonym olbrzymem, o rozmiarach sięgającym poza orbitę Ziemi. Jego otoczka rozproszy się w przestrzeni, a jądro stanie się kulą zdegenerowanego gazu czyli tzw. białym karłem, który będzie stygł powoli, póki całkiem nie...
Źródło: virtualhogwarts.fora.pl/a/a,471.htmlTemat: Nadprzewodnictwo
...elektryczny, zanikowi nadprzewodnictwa towarzyszy wydzielenie ciepła, mające w przypadku silnych elektromagnesów charakter eksplozji). W zamkniętym pierścieniu (lub cewce) wykonanej z nadprzewodnika można wytworzyć indukcyjnie niezanikający przepływ prądu elektrycznego. Zjawisko nadprzewodnictwa odkrył H. Kamerlingh-Onnes (1911). Pierwotnie stan nadprzewodzący obserwowano w temperaturze kilku (najwyżej kilkunastu) K (tzw. temperatury helowe), w 1986 odkryto (J.G. Bednorz, K.A. Mller) tzw. nadprzewodniki wysokotemperaturowe (będące materiałami ceramicznymi), dla których Tk są wyższe od temperatury wrzenia ciekłego azotu (tj. od ok. 77 K). Zjawisko nadprzewodnictwa dla metalicznych nadprzewodników wyjaśniono (L.N. Cooper, J. Bardeen, J. Schrieff) rozpatrując kondensację Bosego-Einsteina zachodzącą w cieczy zbudowanej z elektronów przewodnictwa w...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3736


Temat: Cieplarnia
...izotropowy. Po wyciągnięciu bolometru nie będzie żadnego strumienia. Ale możesz to zrobić dobrze. Wsadzić bolometr w temperaturze układu To jest właśnie eksperyment z kulką papieru w termosie . Jeśli temperatura nie zmieni się, to znaczy że układ jest w równowadze. Możesz też poobracać bolometr w górę w dół. Aby sprawdzić czy coś się nie zmieni. W takich warunkach zmierzysz wprost strumień ciepła. W przypadku gdy stosujesz bolometr w temperaturze helowej gdyby bolometr pokazał Ci jakieś różnice, musiałbyś je przeliczać.
Źródło: science-fiction.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1470