czynniki chemiczne zagrożenia

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: Pielęgniarstwo Anestezjologiczne
...d) szmery, 24. Określ fazę wydechu w przypadku szmeru oskrzelowego: a) wydech równy wdechowi, b) wydech krótszy niż wdech, c) wydech dłuższy niż wdech, d) wydech niesłyszalny. 25. Chłonka z jąder jest odprowadzana do węzłów chłonnych: a) pachwinowych, b) brzusznych, c) udowych, d) mosznowych. 26. Do głównych zagrożeń zdrowia należą: a) zagrożenia czynnikami biologicznymi b) zagrożenia czynnikami fizycznymi c) zagrożenia czynnikami chemicznymi d) wszystkie wymienione 27. Odpowiedzialność zawodową ponoszą pielęgniarki i położne przed: a) Sądem Powszechnym b) Sądem Pracy c) Kierownictwem zakładu d) Organami samorządu pielęgniarek i położnych (sądami pielęgniarek i położnych) 28. Pierwszym krokiem w podejmowaniu decyzji etycznych jest: a) Rozpoznanie wartości występujących w zaistniałej sytuacji b) Ocena stopnia...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=96