Czynniki środowisko pracy

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: bhp informatyka
...użytkownikami i zasobami sieciowymi, nadzór nad serwerem pocztowym, • instalowanie interesantów aktualizacja programów komputerowych, • konserwacja sprzętu komputerowego, • obsługa interesantów Pozycja w pracy: chodząca, niewymuszona, z zamianą na inną, siedząca, wymuszona, z zamianą na inną, stojąca, niewymuszona, z zamianą na inną B) Występujące na stanowisku niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy: • elektryczność statyczna • gorące substancje • komputer • obciążenie psychiczne • pole elektromagnetyczne • prąd elektryczny do 1 kV
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1336Temat: Najnowsze studiaIIstopnia-BHP w Warszwie
Poszukujemy osoby chętne na studia II stopnia-magisterskie o specjalności BHP!!!!!!!!!!!!!!!!!!na rok akademicki 2010/2011. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie JAK NAJSZYBCIEJ dokumentów w rejestracji on-line., lub osobiście. Jest to jedyna taka specjalność w okolicy. Przykładowe nazwy przedmiotów: 1. Niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy • Hałas • Drgania mechaniczne • Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy • Zagrożenia elektromagnetyczne • Pyły występujące w środowisku pracy • Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy • Zagrożenia mechaniczne • Zagrożenia stwarzane przez maszyny produkcyjne • Energia elektryczna i elektryczność statyczna • Czynniki...
Źródło: spolecznieodpowiedzialni.pl/tmforum/viewtopic.php?t=68


Temat: Przekazanie
...przekazania. Zwróć uwagę na to czy były jakieś kontrole i zwiazane z tym nakazy, czy wszystko było zrobione w terminach i czy pisma ( odpowiedź) przekazano do instutucji, która takie zalecenia wydała, Pisma wychodzące i przychodzące. Ocena ryzyka, czy jest zrobiona, kiedy i na jakich stanowiskach ostatnio. Szkolenia wstępne ogółne, w przyszlości Ty to bedziesz robić. Sprawdzić też czy są wymagane rejestry - wpisać jakie są. Pomiary czynników środowiska pracy - czy były wykonywane i kiedy ostatnio i na jakich stanowiskach.
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1299


Temat: List Otwarty do Ministra Zdrowia Pani Ewy K. W imieniu 30 milionów niepalących Polaków
...profilaktyczne zmniejszające ryzyko, 2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Art. 227. § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności: 1) utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników, 2) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych... Art. 229. § 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych... jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także: 1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami,...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=26347


Temat: 200.000 zł za łamanie przepisów bhp!
...spełniające wymagania zgodności i zdarzy się wypadek? Czy będziesz mógł z ręką na sercu stwierdzić, że właściwie oceniłeś ryzyko zawodowe i że odpowiednio przeszkoliłeś ludzi? Teraz będzie Ci jeszcze trudniej właściwie ocenić ryzyko zawodowe! Według nowych ogólnych przepisów bhp, które obowiązują od 21 czerwca 2007 r., pracodawca, oceniając ryzyko zawodowe, powinien bezwzględnie wziąć pod uwagę wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach (np. hałas, zapylenie, mikroklimat, oświetlenie) oraz sposoby wykonywania prac. Łatwiej więc o błąd, o przeoczenie - i w konsekwencji o karę. Ze statystyk PIP wynika, że przepisy bhp łamane są nagminnie. Spośród ogólnej liczby 425 tys. decyzji wydanych przez inspektorów pracy w 2006 r. 97% dotyczyło naruszeń prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponad 14...
Źródło: obywatelski.slupsk.pl/forum/viewtopic.php?t=2537


Temat: instruktaz tzw. stanowiskowy
...powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 2. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. § 10. 1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=776


Temat: problemy zawodowe pielegniarek
...odczuwać dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego spowodowane dźwiganiem pacjentów. Praca wykonywana w pozycji stojącej z elementami chodzenia może być również przyczyną zmęczenia oraz bólów nóg. Pielęgniarki narażone są na stres i wystąpienie zespołu “wypalenia zawodowego" w wyniku pracy zmianowej, nocnej, dużej odpowiedzialności zawodowej oraz innych psychologicznych i organizacyjnych czynników. Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia Czynniki mogące powodować wypadki Śliskie nawierzchnie - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku zwłaszcza w sytuacji udzielenia pomocy w nagłych przypadkach Igły, ostre narzędzia i krawędzie, stłuczone szkło – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia Gorące urządzenia...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1103