Czesław Michałowski

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: Opis stracenia Eligiusza Niewiadomskiego.
...Żeby to już...A potem ta salwa jakaś daleka, przytłumiona. Obok mnie głośny płacz. W Cytadeli. Po wyspowiadaniu się i przyjęciu Komunii św. wczoraj wieczór o godz. 8-ej, Niewiadomski spędził noc spokojnie.Zbudzono go o godz. 5-ej rano. Przed 6-tą w dwóch samochodach przyjechali: zastępca naczelnika policji p. Charlamagne i sekretarz sądu p. Tomasz Bryliński, w drugim samochodzie wylosowany do uczestniczenia w tej czynności podprokurator Czesław Michałowski i obrońca adwokat Kijeński. Bezpośrednio potem podprokurator wszedł do celi w towarzystwie sekretarza i sprawdził personalia Niewiadomskiego. Oskarżony pozostał ze swoim obrońÂŹcą i przez dłuższy czas swobodnie i pogodnie z nim rozmawiał. Zapytany po wyjściu z sali, jak się czuje Niewiadomski, odpowiedział p. Kijeński, że o ile Niewiadomski dotychczas zawsze był pełen pogody i równowagi, to dziś nawet...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=7011