Czesław Miłosz Roki

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: Apokaliptyczna wizja końca oraz jej literackie kontynuacje
...przedstawiona w sposób ekspresjonistyczny, zgodnie z przepowiednią biblijnych proroków. • Jan Kasprowicz "Święty Boże, święty mocny" - obraz ostatnich chwil istnienia ludzkości, ostatecznej walki dobra ze złem - archanioła Michała z Szatanem. • Stanisław Przybyszewski "Dzień Sądu" -dramat, nawiązanie do średniowiecznego "Dies irae" DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE • Czesław Miłosz ,,Roki" • Józef Czechowicz ,,Żal" - nastrój przeczucia nieuchronnego kresu, zbliżającej się zagłady. • Antoni Słonimski ,,Niemcom" - pesymistyczna i pełna grozy wymowa wiersza prorokującego zbliżające się zniszczenie dorobku przeszłych pokoleń. • Władysław Broniewski "Krzyk ostateczny" - zapowiedź nadciągającej wojny. • Stanisław Ignacy...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7573Temat: Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epo
...poetów modernizmu, co przejawiało się w katastroficznych wyobrażeniach losów ludzkości. Kasprowicz wyraża bunt przeciw Bogu i rozpatruje pojęcie dobra i zła. Trzeba w tym miejscu przypomnieć manicheizm, koncepcję wg której Dobro i Zło są równorzędnymi siłami stwarzającymi wszechświat, istnieją w odwiecznym konflikcie, lecz obie są pierwiastkami koniecznymi. XX LECIE MIĘDZYWOJENNE (wizje Apokalipsy przewidywanej): Czesław Miłosz "Roki" - świat ulega ostatecznej zagładzie, w wizji Apokalipsy nie zapomina o edukowaniu czytelnika: człowiek po katastrofie nie może pozostać obojętny, zawsze pozostaje coś do uratowania. Czesław Miłosz "Walc" - zapowiedź I wojny światowej, a następnie II wojny światowej, nadchodzi nowa apokalipsa, wiersz jest pesymistycznym proroctwem obu wojen, zapowiedź obłąkania i śmierci w tępym...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7594