Czeczenia forum

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat: Światowy Kongres Narodu Czeczeńskiego !
...azyl polityczny, oficjalne uznanie Czeczenów za naród prześladowany i wydanie ciała Maschadowa, by został pochowany zgodnie z narodową tradycją. -Powiem to, co ma każdy Czeczen w sercu: nigdy nie pogodzimy się z rosyjską okupacją ani nie zawiedziemy bohaterów, którzy zginęli w walce o naszą wolność. Żadne pomniki nie okupią cierpienia naszych matek i sióstr. Brak moralności Głos zabrał również dyrektor Pokojowego Forum Czeczenii Ivar Amundsen. - Ostatnie 250 lat historii Czeczenii, to lata niekończącego się podboju przez Rosję, popełnianych przez nią zbrodni i ludobójstwa - stwierdził. Krytycznie ocenił postawę społeczności międzynarodowej wobec konfliktu w Czeczenii i deficyt działań na rzecz zmiany status quo. - Brak działania to brak moralności, brak odpowiedzialności i tchórzostwo. Czeczenia jest terytorium europejskim, dlatego...
Źródło: ungern.fora.pl/a/a,3298.html