Członkostwo Polski w uni Europejskiej

Warszawa jest kobietą! - warszawajestkobieta

Temat:
...żyć za cztery lata, przedmiotem debaty chcielibyśmy uczynić wizje polskiej demokracji: nadzieje, jakie można z nią wiązać, cele, które są przed nią stawiane, tkwiące w niej możliwości i ograniczenia oraz czyhające na nią ewentualnie zagrożenia. Do dyskusji zaprosiliśmy polityków oraz uczonych, analizujących polityczną rzeczywistość. Pragnęlibyśmy przedstawić zarówno szerszy kontekst międzynarodowy: członkostwo Polski w Unii Europejskiej, stosunki z USA i Rosją – jak i elementy oraz zjawiska z obszaru polityki wewnętrznej, m.in. kwestie zrealizowanych i niezrealizowanych celów, lustracji, stanu Kościoła, układu sił politycznych, sprawnego państwa, autonomicznego społeczeństwa obywatelskiego, kultury politycznej, więzi, wzajemnego zaufania i tolerancji w życiu politycznym, poziomu współpracy i konkurencji, roli elit,...
Źródło: sknpts.fora.pl/a/a,182.htmlTemat: UE - Tak!!!
...wiadomości nie jest cechą którą nalezy się szczycić, argumenty za juz padały i to konkretne w skrócie: no to jakie masz argumenty za? - wiegul to juz było wałkowane i to nie jeden raz 1. Opracowany Bilans (cytowany juz pewnien czas temu) - w przypadku pozostania poza strukturami UE Euro w najblizszych latach 8 zł 2. W przypadku wejscia bezrobocie w ciagu kilku lat ma spaść do około 12% z obecnych 18,4% 3. a tutaj fragment raportu "Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej" i czytamy (ale wiegul czy to zanczy że rozumiemy???) "Natomiast w scenariuszu pozostania poza UE - wątpliwe "korzyści" (brak składki) byłyby wielokrotnie mniejsze od ewidentnych strat (braku funduszy strukturalnych). Straty byłyby różne dla różnych sektorów. Najwięcej - aż 49 mld euro w latach 2004-13 straciłyby przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe, gospodarstwa i...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=4211


Temat: Praca za granicą...
Teraz wielu młodych ludzi wyjeżdża z naszego kraju w poszykiwaniu pracy!! Czy wy macie zamiar zrobic to samo czy jednak mimo wszystko zostaniecie w Polsce?? Znalazłam taki artykuł: Co wy o nim sądzicie?? __ Polska nie powinna bać się odpływu najlepiej wykwalifikowanych pracowników - wynika z zaprezentowanego w Warszawie raportu "Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej". Autorzy opracowania, dr Paweł Kaczmarczyk i prof. Marek Okólski z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, stwierdzili, że więcej cudzoziemców z wysokim wykształceniem przyjeżdża do Polski, niż wyjeżdża z kraju Polaków z podobnymi kwalifikacjami. Ponadto liczba tych ostatnich jest niska. Po 1 maja 2004 r. tylko Wielka Brytania, Szwecja i Irlandia otworzyły rynki pracy dla...
Źródło: forum.opisy-gg.com/index.php?showtopic=2660


Temat: Wątpliwości wokół pojęcia broni palnej
...substancji z lufy albo elementu ją zastępującego, a tym samym nie jest zdolny do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego (nie jest również bronią alarmową lub sygnałową ). Musi być zatem spełniony warunek wyrażający się w tym, aby przywrócenie broni palnej cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe. Wprawdzie zgodnie z art. 6 pkt 2 cyt. wyżej ustawy przedmiotowy przepis wejdzie w życie dopiero z dniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, to jednak pojęcie broni palnej pozbawionej cech użytkowych już teraz nabiera znaczenia z uwagi na zastąpienie obowiązku uzyskania pozwolenia na posiadanie obowiązkiem rejestracji przedmiotowej broni. W dotychczasowym stanie prawnym, jak wyżej wskazano, nie zdefiniowano pojęcia broni palnej pozbawionej cech użytkowych. Pomimo tego właściwe organy administracyjne wydawały pozwolenia na...
Źródło: grhkampinos.fora.pl/a/a,1040.html


Temat: Zagadnienia na ćwiczenia z ekonomiki
...turystyki tranzytowej, w związku z wstąpieniem do Unii Europejskiej. 4. Rozwój turystyki sentymentalnej („do korzeni”). 5. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa, również dla sektora turystycznego (baza noclegowa, baza gastronomiczna, baza towarzysząca). 6. Docenianie turystyki jako istotnego czynnika restrukturyzacji i aktywizacji gospodarczej. 7. Rozwój współpracy przygranicznej z Czechami. 8. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, stwarzające możliwość wykorzystania progra-mów i funduszy pomocowych dla rozwoju sektora turystyki. 9. Transfer nowych technik, rozwiązań organizacyjnych w branży turystycznej, umożliwiają¬cy efektywniejsze działanie, np. w rezerwacji miejsc, zakupie biletów, płatności kartą itd. 10. Dostrzeganie przez podmioty branży turystycznej potrzeby osiągania standardów...
Źródło: turysciopole.fora.pl/a/a,208.html


Temat:
...ludzi z województw śląskiego i opolskiego. Akademia to trwający od kwietnia do listopada 2006 r. cykl warsztatów, seminariów, debat poświęconych m.in. następującym zagadnieniom: Tematy demokracja, społeczeństwo obywatelskie, edukacja obywatelska, prawa człowieka, międzynarodowe standardy ochrony i wspierania mniejszości / grup wykluczanych, historia i wielokulturowe dziedzictwo Górnego Śląska, członkostwo Polski w Unii Europejskiej, państwo, struktura władzy, partie polityczne, ramy prawne i finansowe funkcjonowania organizacji pozarządowych, jak założyć stowarzyszenie, ponadto: planowanie i zarządzanie projektami, budowa i animacja zespołu, praca w grupie, bycie liderem, pozyskiwanie środków na finansowanie własnych inicjatyw, sztuka wystąpień publicznych, PR i kontakty z mediami. W...
Źródło: sknpts.fora.pl/a/a,85.html


Temat: Aktywność i skuteczność polskich eurodeputowanych w PE
„Aktywność i skuteczność polskich eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim. Perspektywa 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej” to tytuł konferencji organizowanej przez Instytut Kościuszki, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Odbędzie się ona 20 kwietnia 2009 r. w godz. 10.00 – 15.00 w Auditorium Maximum UJ. Więcej informacji na stronie Instytutu Kościuszki Serdecznie zapraszamy!
Źródło: offuj.fora.pl/a/a,4763.html


Temat: Informacja na temat Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta
...zawodowe dla młodych”. Do udziału w nim zapraszamy osoby spełniające następujące kryteria: - wiek 17-22 lata - dobra znajomość języka niemieckiego i/lub francuskiego - aktywne i zaangażowane w działalność lokalną - zainteresowane problematyką europejską. Tematyka nowych perspektyw w życiu zawodowym to tematyka ważna szczególnie dla młodych mieszkańców wielokulturowego regionu, jakim jest Górny Śląsk. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło przed młodzieżą nowe możliwości w dostępie do edukacji, kultury, jak i rynku pracy. Dzięki poruszeniu tematyki perspektyw zawodowych dla osób młodych podczas Szczytu Młodzieży uczestniczki/cy z Województwa Śląskiego zapoznają się z sytuacją ludzi młodych na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, poznają nowe możliwości samorealizacji, a także alternatywne możliwości...
Źródło: skpb.org/forum/viewtopic.php?t=289


Temat: Unia Europejska
...Systemu Banków Centralnych. 1 stycznia 1999 r. Początek trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej - EURO stanie się jednolitą walutą Unii Europejskiej, a kompetencje krajowe w sferze polityki monetarnej przejmie Europejski Bank Centralny. 1 lipca 2002 r. EURO stanie się jedynym środkiem płatniczym na obszarze państw członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej. 3. Nasze korzyści z członkostwa w Unii Korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej mają charakter polityczny, gospodarczy i społeczny. Korzyścią natury politycznej jest zacieśnienie związków Polski z resztą Europy na poziomie indywidualnym, lokalnym i regionalnym. Aktywny udział w działalności instytucji Unii Europejskiej zwiększa bezpieczeństwo obywateli i państwa. Korzyści natury gospodarczej - to udział w Wewnętrznym Rynku Unii, ze swobodą przepływu towarów,...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4486


Temat: DEBATA Aleksy - Ojciec Stefan
11.Jakie pozytywy i negatywy widzisz w członkostwie Polski w Unii Europejskiej i NATO? Czy wycofasz polskie wojska z misji zagranicznych? Czy jesteś za armią zawodową?
Źródło: forum-politycznegierki.pl/viewtopic.php?t=227


Temat: Skandal.
...mające wszelkie cechy brutalnego zamachu na podstawowe prawa i wolności obywatelskie przybrały postać ustawowych zapisów. Zob. artykuł na str. 60-63, gdzie również zamieszczamy dodatkowe linki do stron internetowych, na których można przeczytać, co kryje się za projektowanymi rozwiązaniami prawnymi. JESZCZE JEST CZAS, BY JE SKUTECZNIE ZABLOKOWAĆ! Dla jasności: byliśmy od początku i jesteśmy nadal zdecydowanymi zwolennikami członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak - bo oznaczać nie może - akceptacji dla decyzji, które są ewidentnie niemądre i szkodliwe.
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,892.html


Temat: UE
...rozpoczęły się 10 listopada 1998 roku. Polska rozpoczęła negocjacje 31 marca 1998 roku. Negocjacje poprzedził tzw. screening czyli przegląd zgodności prawa wewnętrznego z prawem wspólnotowym. Wszystkie sprawy związane z integracją Polski z UE koordynuje utworzony w październiku 1996 r. Komitet Integracji Europejskiej. Negocjacje w imieniu rządu prowadził natomiast główny negocjator (Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej); od marca 1998 r. był nim Jan Kułakowski, w październiku 2001 r. zastąpił go Jan Truszczyński. Na szczycie w Kopenhadze, zakończonym 13 grudnia 2002 r., Polska sfinalizowała negocjacje. 16 kwietnia 2003 r. podpisała traktat akcesyjny. Referendum w sprawie członkostwa odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003. Wobec pozytywnego wyniku referendum (zobacz: Referendum akcesyjne w Polsce), Polska (i...
Źródło: klbgim2.fora.pl/a/a,69.html


Temat: polityka zagraniczna III RP :)
...- 2005, z. 2, s. 17-42; A. Konarzewska, 3 lata Polski w Unii Europejskiej: próba bilansu, Bezpieczeństwo Narodowe. - 2007, nr 1/2, s. 20-34; A. Konarzewska, Budowanie średnio i długoterminowych sojuszy w Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Narodowe. - 2006, nr 1, s. 188-200; UZUPEŁNIAJĄCA: Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, pod red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Warszawa 1996; J. Barcz, A. Michoński, Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wybrane problemy, Warszawa 2002; J. M. Fiszer, Przesłanki, perspektywy i skutki
Źródło: stosunkiszczecin.fora.pl/a/a,246.html


Temat:
...cennych i potrzebnych. Są za to - w nadmiarze - przejawy rozmaitych obsesji jego autorów. Weźmy dwa przykłady. Pierwsza obsesja to lęk przed integracją polityczną w ramach Unii Europejskiej. Projekt PiS podkreśla suwerenność Polski i każe układać stosunki z innymi krajami oraz organizacjami międzynarodowymi na zasadzie "solidarnej współpracy suwerennych państw". Jednocześnie nie ma w nim jakiegokolwiek odniesienia do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pod tym względem autorzy projektu w stu procentach uwzględnili wskazówki Jarosława Kaczyńskiego przedstawione na konwencji konstytucyjnej PiS: "Głęboki kryzys patriotyzmu, nasilający się w Unii Europejskiej nacisk na ograniczenie czy wręcz likwidację państwa narodowego nakazują, by w nowej ustawie zasadniczej sformułować wprost wolę trwania narodu i jego suwerennego...
Źródło: tapc.fora.pl/a/a,185.html


Temat: Prawo pracy w Austrii
...Teoretycznie Polacy mają szansę na zatrudnienie w Austrii, jednak w rzeczywistości uzyskanie pozwolenia jest bardzo trudne. Jest to uzależnione od 2 czynników: - od sytuacji na lokalnym rynku pracy - wymaga wykazania przez pracodawcę, że nie może on znaleźć chętnego (i spełniającego wymagania) pracownika mieszkającego w Austrii. Nawet w takiej sytuacji pracownik uzyskuje tylko „ograniczone pozwolenie na pracę” Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie otwiera w pełni granic do austriackiego rynku pracy. Austria wynegocjowała siedmioletni okres przejściowy, który w praktyce oznacza, że aby w Austrii legalnie pracować, ciągle trzeba starać się o pozwolenie na pracę. Traktat zjednoczeniowy przewiduje jednak, że osoby, które w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pracowały legalnie w Austrii i posiadały w tym czasie...
Źródło: stosunkiath.fora.pl/a/a,295.html


Temat: Co ostatnio wyniosles z biblioteki?
Jerzy B. Karski - Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej Piotr Jasiński, Cathryn Ross - Unia Europejska a władze lokalne i regionalne Adam Sauer, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Michał Kulesza - Polityka regionalna Unii Europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce Michał Kulesza, Katarzyna Galus, Mikołaj Tułowiecki - Harmonizacja prawa polskiego w zakresie przepisów dotyczących samorządu terytorialnego Musze napisać...
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=384


Temat: zagadnienia licencjackie
...perspektywy zmian 11. Cztery swobody Jednolitego Rynku Europejskiego 12. Porozumienie z Schengen - geneza i przedmiotowy zakres współpracy 13. Europol jako instrument współpracy policyjnej państw członkowskich UE 14. Obywatelstwo Unii Europejskiej – geneza i istota 15. Euroregiony w Polsce 16. Regionalizacja a globalizacja. Glokalizacja 17. Korzyści i koszty przystąpienia Polski do UE 18. Rezultaty negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej 19. Instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE 20. Stosunki UE-USA. Przejawy współpracy i rywalizacji 21. Polityka UE wobec Rosji. Główne determinanty i działania 22. Zarządzanie projektami UE. Etapy cyklu projektowego
Źródło: politko.fora.pl/a/a,167.html


Temat: ROZWÓJ EKONOMICZNY POLSKI PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
...po upadku muru berlińskiego. Niektóre z tych korzyści wynikających z upadku ZSRR i tego, że rozpad wschodniego bloku dokonał się w sposób pokojowy, są w pełni policzalne - chociażby oszczędności ponoszone na obronę. Tych najważniejszych nie da się w poważny sposób oszacować. Wyeliminowanie (a przynajmniej znaczące ograniczenie) możliwości konfliktu zbrojnego, w który zaangażowane byłyby państwa Unii to korzyść bezcenna. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, podobnie jak wcześniejsze akcesje Irlandii czy Hiszpanii do Wspólnot Europejskich, przyniesie społeczeństwu polskiemu wiele korzyści. Ilekroć do Wspólnot Europejskich przystępowały państwa biedniejsze i wymagające uwzględnienia specyfiki ich rozwoju gospodarczego w stosunkowo krótkim okresie osiągały coraz wyższy poziom zamożności i rozwoju społeczno-gospodarczego. Wszystko to...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6456


Temat: Wstępne rezultaty członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Witam, Wszyscy którzy nie zdążyli wziąć wpisu z przedmiotu "Wstępne rezultaty członkostwa Polski w Unii Europejskiej" prowadzonego w zeszłym semestrze przez dr Pietrasa mogą zostawić indeks w szufladzie makroekonomii i teorii handlu zagranicznego na portierni WNE. jednak trzeba zrobić to do soboty (bo wtedy bedzie dr Pietras) Jeśli znacie kogoś kto byłby tą informacją zainteresowany to przekażcie tej osobie. Pozdrawiam
Źródło: razem.waw.pl/forum/viewtopic.php?t=4104


Temat: realizm
oto jeden z lepszych (moim zdaniem) tekstów z fusów z przedostatniej polityki: Realizm ekonomiczny i realizm magiczny Na pytanie: „Jakiego wzrostu dochodów osobistych oczekuje Pan(i) w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, respondenci ankiety profesora Janusza Czapińskiego (przytoczonej w „Gazecie Prawnej”) udzielili takich odpowiedzi: bezrobotni oczekują wzrostu dochodów osobistych o 176 proc., rolnicy o 126,5 proc., prywatni przedsiębiorcy o 99,9 proc., renciści o 44,9 proc., emeryci o 22,8 proc. Wnikliwa analiza badań może prowadzić do wniosku, że respondenci wyjątkowo trzeźwo ocenili...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=10205


Temat: Mechanizmy finansowe
Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tworzących EOG. W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1488


Temat: Czlonkostwo Polski w UE
Czlonkostwo Polski w Unii Europejskiej czy jest dobre ?? jakie przynosi badz przyniesie korzyśći, a jakie problemy. Pomysly programów i projektów w ramach wspolpracy z UE.
Źródło: nowapolska.fora.pl/a/a,12.html


Temat: EURO - 2012 !!!
...Jak podaje UEFA o przeniesieniu siedziby centrum do Warszawy zdecydowały m.in. położenie w centrum Europy, a co za tym idzie krótszy czas podróży i bardziej regularne połączenia lotnicze z innymi krajami oraz lepsze możliwości zakwaterowania, w tym znacznie lepsza baza hotelowa oraz niższe stawki za nocleg... UEFA zwróciła również uwagę, że tymczasowy transport materiałów transmisyjnych, odprawy celne i pozwolenia na pracę z uwagi na członkostwo Polski w Unii Europejskiej będą mniej skomplikowane.
Źródło: forum.drawskopomorskie.com/viewtopic.php?t=2170


Temat: Nasze podwyżki i płace w roku 2010
...pozwala na stwierdzenie, że projekt budżetu państwa nie gwarantuje realizacji rozbudzonych przez rząd Donalda Tuska oczekiwań..... Minimalne wynagrodzenie za pracę OPZZ oczekuje pilnego przedłożenia przez stronę rządową propozycji stopniowego zwiększania płacy minimalnej do poziomu co najmniej 50% płacy przeciętnej, zgodnie z obietnicą Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 15 maja 2009 roku. Przypominamy rządowi, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej powinno skutkować przyjęciem wyższych standardów w sferze wynagrodzeń, w tym ratyfikowaniem konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 131 w sprawie płacy minimalnej oraz art. 4 ust. 1 Europejskiej Karty Społecznej, regulującego zagadnienie wynagrodzenia godziwego. W rezultacie nie zatwierdzenia przez Polskę tych dokumentów poziom minimalnego wynagrodzenie za pracę nie odpowiada...
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=407


Temat: ...w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory [HANDEL]
...wspólnotowym - nawet w sytuacji, gdy sąd zamierza odmówić zastosowania ustawy krajowej. Problem rozwiązywania kolizji z ustawami krajowymi pozostaje więc w zasadzie poza zainteresowaniem TK. O tym, czy ustawa koliduje z prawem wspólnotowym, rozstrzygać będą bowiem Sąd Najwyższy, sądy administracyjne i sądy powszechne, a o tym, co znaczą normy prawa wspólnotowego, rozstrzygać będzie ETS, wydając orzeczenia wstępne (zob. L. Garlicki, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a sądy [w:] Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, pod red. E. Popławskiej, Warszawa 2000, s. 215; zob. także wyrok niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego z 31 maja 1990 r., 2 BvL 12, 13/88, 2 BvR 1436/87 oraz wyrok włoskiego Sądu Konstytucyjnego z 5 czerwca 1984 r. w sprawie Granital SpA przeciwko Amministrazione delle Finanze dello Stato, 170/1984)4. VI. Odnosząc się do zasygnalizowanej...
Źródło: forum.woliera.com/viewtopic.php?t=7841


Temat: STUDIA...
...nie? Innym sposobem na podjęcie studiów w Niemczech są stypendia. Najpopularniejsze programy stypendialne to Socrates-Erasmus oraz DAAD. Konrad miał to szczęście, że jego wydział (socjologia UW) podpisał wiele umów z niemieckimi uczelniami. Chętnych ze znajomością języka niemieckiego nie jest jednak zbyt dużo. Konrad pojechał do Fryburga, bo lubi klimat małych miast. - Formalności załatwiłem naprawdę szybko. Na pewno pomogło mi członkostwo Polski w Unii Europejskiej - dodaje. Program DAAD To jeden z najpopularniejszych programów. Z tego stypendium mogą skorzystać studenci III roku studiów licencjackich, studiów uzupełniających, studenci III, IV i V roku studiów magisterskich, doktoranci, pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk. Stypendium trwa semestr. Aby ubiegać się o takie stypendium, należy przede wszystkim udokumentować dobrą...
Źródło: forum.banda.pl/viewtopic.php?t=1052


Temat: Polacy o członkostwie w UE
64% Polaków pozytywnie o członkostwie Polski w Unii 64% Polaków pozytywnie ocenia członkostwo Polski w Unii Europejskiej - wynika z przeprowadzonego w kwietniu sondażu TNS OBOP. Dezaprobatę dla udziału naszego kraju w strukturach unijnych wyraża 8% ankietowanych. W ciągu roku aprobata dla udziału naszego kraju w strukturach unijnych wzrosło o 6 pkt proc. W analogicznym badaniu przeprowadzonym w kwietniu 2005 r. pozytywnie o członkostwie Polski w UE wypowiedziało się 58% respondentów. W kwietniu 2004 r., tuż przed...
Źródło: ssstargard.fora.pl/a/a,100.html


Temat: Lepper: Ograniczę bezrobocie do 10 procent
Andrzej Lepper zapowiedział też renegocjacje warunków członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jeśli się one nie powiodą, Samoobrona chce, byśmy wystąpili z Unii. to chyba najmądrzejsze co do tej pory powiedział, bo że tak powiem calą tą "Unię" mam w głębokim powazaniu
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=24533


Temat: TRUDNE RACHUNKI HISTORYCZNE POLSKI i UKRAINY.
...pomordowanych Polaków i Ukraińców. 65 lat po tragedii na Wołyniu rodziny i bliscy nie domagają się ani odszkodowań, ani materialnego zadośćuczynienia, ani zwrotu majątków, chcą tylko jednego - prawa do dobrego imienia dla pomordowanych i prawdy o sprawcach zbrodni. Decyzja Pana Prezydenta możliwości takiego zadośćuczynienia ich pozbawia. Świadomi decyzji Pana Prezydenta uznaliśmy za nasz obowiązek poinformować, że od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej na terenie Parlamentu Europejskiego, a także w instytucjach i mediach państw członkowskich prowadzimy działalność mającą na celu ukazać prawdę i fakty o zbrodni wołyńskiej politykom i opinii publicznej Europy. Informujemy Pana Prezydenta o naszej decyzji kontynuowania powyższej działalności, tak by cała prawda o ludobójstwie na Wołyniu zastąpiła fałsz i przemilczenia.” Ks....
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,342.html